Linki dla uczestników Konferencji Wynajem na doby

 • SmartBnB
 • Easy2Checkin
  Pro­mo­cja: pierw­sze 5 zamel­do­wań gości dla dane­go miesz­ka­nia jest za dar­mo. Kod raba­to­wy: KROTKITERMIN
 • Hel­lo­He­re
  Pro­mo­cja: 50% taniej, czy­li 30€/rok 60€/rok + twór­cy apli­ka­cji pomo­gą Ci w kon­fi­gu­ra­cji apki
 • Sni­key
  Pro­mo­cja: 1 mie­siąc za 1 zł lub przez 3 mie­sią­ce za pół ceny dla dowol­nej licz­by miesz­kań! Kod raba­to­wy: KROTKITERMIN wyślij na [email protected]
 • Ren­tEye

Odbierz kupon na 3 miesiące bezpłatnego dostępu do aplikacji lula.cleaning

Zle­caj sprzą­ta­nie w wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym na auto­pi­lo­cie!

smartmockups_jua77501

Automatyzuj komunikację ze swoimi gośćmi

Sko­rzy­staj z goto­wych sza­blo­nów do komu­ni­ka­cji z gość­mi w por­ta­lach rezer­wa­cyj­nych po pol­sku i angielsku!

smartmockups_juad4k8h

© 2019 Michał Borychowski

Made with 💚 by simplyyourself.online

Scroll to Top