Sale!

Wyzwania najmu krótkoterminowego w 2024. Jednodniowe szkolenie stacjonarne. PROMOCJA !!!

Original price was: 399,00 zł.Current price is: 359,00 zł.

Kategoria:

Poka­że­my Ci krok po kro­ku jak zbu­do­wać sta­bil­ny biz­nes opar­ty na naj­mie śred­nio- i krót­ko­ter­mi­no­wym oraz jak odpro­wa­dzić od nie­go podat­ki. Dowiesz się na co zwracać uwagę kupując mieszkanie z myślą o najmie. Pozyskasz informacje, jakie technologie są kluczem do sukcesu przy najmie średnio- i krótkoterminowym.

Dni

1. dzień, 2. dzień, 1.+2. dzień, 2. dzień (promocja)

Scroll to Top